Browsing Tag

Tư duy lịch sư

Sử dụng môn Lịch sử để dạy học sinh kĩ năng tư duy phản biện trong thế giới hiện đại

Việc khai thác và sử dụng các tư liệu gốc trong dạy học lịch sử là điều không hề dễ dàng — nhưng nếu làm tốt điều đó, nó sẽ thúc đẩy sự tham gia của học sinh và làm cho quán trình học tập trở nên sâu sắc hơn trong một thế giới thay đổi…
Read More...