Browsing Category

Ý tưởng dạy học

Hoạt động Đóng vai thể hiện các quan điểm đối lập về một vấn đề Lịch sử

Hoạt động đọc này nhằm đưa học sinh đến với nhiều góc nhìn khác nhau về một chủ đề phức tạp. Sau khi đọc hiểu các tư liệu về một nhân vật hoặc sự kiện, học sinh sẽ chọn hai quan điểm đối lập nhau, xây dựng lời thoại cho cuộc trao đổi giữa…
Read More...