Browsing Tag

triều Nguyễn

Lịch Sử 11_Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ…

Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Người Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ trên phần lãnh thổ Bắc và Trung Kì. Nhưng tình hình chính trị tại Việt Nam lúc đó vẫn chưa thực sự ổn định…
Read More...

Lịch Sử 11_Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1873) tiết 2…

Ngày 6/6/1862 triều Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ. Giới sĩ phu yêu nước và nhân dân Việt Nam đã phản ứng như thế nào trước hành động này, người Pháp liệu có dừng lại ở 3 tỉnh miền Đông…
Read More...