Browsing Tag

Bài 14

Lịch sử 6_Bài 14_Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X…

“Bài 14_Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho giáo viên trong quá trình…
Read More...

Lịch sử 6_Bài 13_Đông Nam Á từ các thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X (MS_613)

“Bài 13_Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho giáo viên trong quá trình đổi mới nội dung…
Read More...