Browsing Tag

Đảng Quốc Đại

Lịch Sử 11_Bài 2_ Ấn Độ (MS -1102)

Ấn Độ là 1 tiểu lục địa. Tuy nhiên trong lịch sử Ấn Độ thường bị các nước khác tới xâm lược. Khi bị xâm lược và đô hộ, họ thường đấu tranh bằng phương pháp ôn hoà. Cho tới tận thời cận đại, hiện đại, khi bị thực dân Anh cai trị, họ vẫn lựa…
Read More...

Hoạt động sáng tạo poster hoạt động của Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908), Lịch sử…

Đảng Quốc đại Ấn Độ (tên đầy đủ là Quốc dân Đại hội Ấn Độ, viết tắt INC) là một trong hai đảng phái chính trị lớn của Ấn Độ. Đảng Quốc đại đã lãnh đạo của phong trào độc lập Ấn Độ, với hơn 15 triệu đảng viên và 70 triệu người tham gia vào…
Read More...