Browsing Tag

Đổi mới

Lịch Sử 12_ Bài 26_Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) (MS –…

Cuối năm 1986, tại Đại hội VI, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng ta đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích những sai lầm, khuyết điểm, đề ra…
Read More...