Browsing Tag

khởi nghĩa

Lịch Sử 12_Bài 16 (Tiết 3) Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Tổng Khởi Nghĩa Tháng 8. Nước VNDCCH Ra…

Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động đến tinh hình kinh tế, chính trị, xã hội nhiều nước. Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng đấu tranh, tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Giữa tháng 8 - 1945, thời cơ đến, Đảng lãnh đạo nhân…
Read More...

Lịch Sử 11_Bài 21. Phong Trào Yêu Nước Chống Pháp Của Nhân Dân Việt Nam Trong Những Năm Cuối Thế Kỉ…

Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Người Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ trên phần lãnh thổ Bắc và Trung Kì. Nhưng tình hình chính trị tại Việt Nam lúc đó vẫn chưa thực sự ổn định…
Read More...

Lịch Sử 6_Bài 19_Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ (từ đầu công nguyên đến thế kỉ…

"Bài 19_Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ (từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho giáo viên trong quá…
Read More...

Hoạt động sáng tạo truyện tranh về các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm trong các…

Khi dạy về bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X – XV, Lớp 10, ban Cơ bản, một vấn đề khiến nhiều giáo viên gặp khó khăn, đó là cách để triển khai các hoạt động. Bởi lẽ, nội dung bài học quá dài với quá nhiều cuộc…
Read More...