Browsing Tag

kinh tế kế hoạch

Hoạt động sáng tạo poster nền kinh tế kế hoạch, Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991).…

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với vị thế và uy tín quốc tế cao, Liên Xô đã từng bước khắc phục khó khăn trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và quân đội thường trực lớn nhất thế giới với nhiều thành tựu công nghệ quan trọng của…
Read More...