Browsing Tag

Lớp 6

Lịch Sử 6_Bài 19_Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ (từ đầu công nguyên đến thế kỉ…

"Bài 19_Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ (từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho giáo viên trong quá…
Read More...

Lịch Sử 6_Bài 17_ Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến…

“Bài 17_ Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời Bắc thuộc” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ…
Read More...