Browsing Tag

Lớp 8

Lịch Sử 8_Bài 1_Cách mạng Tư sản Anh

“Mỗi kẻ tấn công bế một đứa trẻ lên và dùng nó làm lá chắn để không bị bắn. Sau khi giết tất cả người trong Nhà thờ, họ đi vào hầm bên dưới nơi tất cả phụ nữ đã ẩn náu..” Được viết bởi Thomas Wood, một nhân chứng, về cuộc tấn công của…
Read More...