Browsing Tag

Luật pháp

Bài 20_Tiết 3_ Luật pháp (MS_1020C)

Nhà vua (Đinh Tiên Hoàng) muốn dùng oai lực để chế trị thiên hạ, mới đặt vạc lớn ở sân, nuôi hổ dữ ở cũi, hạ lệnh rằng: "Hễ kẻ nào vi phạm thì bắt bỏ vào nấu trong vạc, hay cho hổ ăn thịt". Ai nấy sợ hãi, không dám phạm pháp. (Nguồn: Đại…
Read More...