Browsing Tag

Nguyên nhân và hệ quả của sự kiện

Ý Tưởng Dạy Học Lịch Sử: 9 Cách Dạy Học Sinh Về Nguyên Nhân, Hệ Quả Của Sự Kiện

Kĩ năng phân tích nguyên nhân và hệ quả của sự kiện được coi là một trong những năng lực cốt lõi của tư duy lịch sử. Việc sử dụng các tài liệu trong sách giáo khoa với phần nguyên nhân và ý nghĩa của sự kiện được viết sẵn – tách biệt thành…
Read More...