Browsing Tag

Pháp

Lịch Sử 12_Bài 16 (Tiết 3) Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Tổng Khởi Nghĩa Tháng 8. Nước VNDCCH Ra…

Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động đến tinh hình kinh tế, chính trị, xã hội nhiều nước. Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng đấu tranh, tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Giữa tháng 8 - 1945, thời cơ đến, Đảng lãnh đạo nhân…
Read More...

Bài 7_Tiết 1_Tây Âu (MS_1207A)

Châu Âu thời hậu chiến rơi vào tình trạng eo hẹp thảm khốc: Hàng triệu công dân bị giết hoặc bị thương nặng cũng như trong các hành động tàn bạo liên quan như Holocaust . Nhiều thành phố, bao gồm một số trung tâm công nghiệp và văn hóa…
Read More...