Browsing Tag

thuộc địa

Lịch Sử 11_Bài 3_ Trung Quốc (MS -1103)

Sau cuộc Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) Trung Quốc bị các nước đế quốc Âu - Mĩ đua nhau xâm lược và chia xẻ, cũng là thời kỳ mà nhân dân Trung Quốc đấu tranh liên tục chống lại triều đình Mãn Thanh và các nước đế quốc mà đỉnh cao là…
Read More...