Browsing Tag

Tư liệu thứ cấp

Lịch sử 6_Bài 2_Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại Lịch sử? (MS_602)

“Bài 2_Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại Lịch sử?” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho giáo viên trong quá trình đổi mới nội dung…
Read More...