Browsing Category

THPT

Bộ Tài Liệu 101 Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Lịch Sử (Mã Số: TNLS 101)

Bộ tài liệu cung cấp cho học sinh các trải nghiệm đối với các nội dung kiến thức lịch sử, từ đó có được những nhận thức và tư duy lịch sử, cũng như hiểu được quá trình phát triển trong tư duy của con người là cơ sở cho sự phát triển của…
Read More...