Bài 22 (Tiết 1) _ Khối đại đoàn kết trong lịch sử dân tộc Việt Nam (MS_1022A)

“Sở dĩ một quốc gia bị bước ngoài thống trị và âm mưu đồng hóa trên 1000 năm đã vùng lên giành được quyền tự do và tự chỉ là nhờ có ý chí độc lập, tự chủ của cư dân người Việt. Truyền thống đó thấm sâu trong nhân dân như mạch nước ngầm trong lòng đất. Nó bắt nguồn từ mỗi con người, từ mỗi làng xóm, lặng lẽ đổ vào biển cả tạo thành truyền thống của cộng đồng người Việt.”

0 655

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

1.Trình bày được sự hình thành khối đoàn kết dân tộc qua 4 thời kỳ: dựng nước, Bắc thuộc, phong kiến từ khi Đảng ra đời.

2. Nêu phân tích được vai trò của khối đoàn kết dân tộc trong lịch sử

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 22 _TIẾT 1: KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Mã số tài liệu: 1022A
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 17 slide PPT,  18 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.