Lịch sử 7_Bài 13_Vương quốc Lào (MS_713)

0 176

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • tả được quá trình hình thành phát triển của Vương quốc Lang Xang
  • Trình bày đặc điểm chính trị, kinh tế, ngoại giao của vương quốc Lang Xang
  • Kể tên được được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lào giai đoạn này.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 13_VƯƠNG QUỐC LÀO
Mã số tài liệu: 713
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 18 slide PPT,  4 trang phiếu học tập word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.