Browsing Tag

CTTG 1

SỬ DỤNG TRANH TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG (PROPAGANDA POSTER) KHI DẠY VỀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT…

Để hiểu về một cuộc chiến tranh đã khó, để hiểu về một cuộc chiến tranh ở xa học sinh cả về thời gian và không gian, có lẽ còn khó hơn rất nhiều. Vây làm thế nào để học sinh có những trải nghiệm gần nhất, chân thực nhất về những gì đã xảy…
Read More...