Browsing Tag

khai thác thuộc địa

Hoạt động thiết kế bìa sách cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, Lịch sử 11.

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành trong khoảng thời gian (1897 – 1913) đã khiến bộ mặt kinh tế, xã hội Việt Nam có những bước chuyển biến lớn. Vậy những biến chuyển đó là gì? Giáo viên sẽ tổ chức hoạt…
Read More...

Hoạt động thiết kế bìa sách về cuộc sống của các giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới tác động của…

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về “Hoạt động thiết kế bìa sách về cuộc sống của các giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc Khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp” (Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt…
Read More...