Browsing Tag

kháng chiến

Hoạt động sáng tạo truyện tranh về các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm trong các…

Khi dạy về bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X – XV, Lớp 10, ban Cơ bản, một vấn đề khiến nhiều giáo viên gặp khó khăn, đó là cách để triển khai các hoạt động. Bởi lẽ, nội dung bài học quá dài với quá nhiều cuộc…
Read More...