Browsing Tag

phong trào giải phóng dân tộc

Hoạt động thiết kế giao diện website Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Tất cả những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau 1945 đến năm 2000 nằm trọn trong bài Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, chương trình Lịch sử lớp 12. Để tiến hành bài học này, giáo viên thường mất nhiều…
Read More...