Hoạt động thiết kế giao diện website Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Tất cả những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau 1945 đến năm 2000 nằm trọn trong bài Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, chương trình Lịch sử lớp 12. Để tiến hành bài học này, giáo viên thường mất nhiều thời gian để giúp học sinh hệ thống lại kiến thức. Vậy tại sao chúng ta không thử giao cho học sinh của mình chủ động hệ thống kiến thức thông qua một hoạt động thú vị sau đây.

0 654
  1. Hướng dẫn thực hiện:

Hoạt động này được sử dụng khi giáo viên Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, chương trình Lịch sử lớp 12.

– Hình thức: Giáo viên có thể cho học sinh làm việc nhóm ngay trên lớp hoặc chuẩn bị trước ở nhà.

– Thời hạn nộp bài (nếu thực hiện ở nhà: 1 tuần)

  1. Các bước thực hiện

2.1 Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh

– Sau khi cùng học sinh xác định những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Giáo viên chia sẻ với học sinh: Cô sẽ cùng các em khiến những nội dung kiến thức lịch sử này trở nên sống động hơn. Giáo viên chia lớp thành 5 nhóm và giao nhiệm vụ:

+ Nhóm 1: Thiết kế giao diện website về tình hình các nước tư bản chủ yếu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản)

Nhóm 2: Thiết kế giao diện website về tình hình phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Nhóm 3: Thiết kế giao diện website về tình hình các nước xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Nhóm 4: Thiết kế giao diện website về tình hình quan hệ quốc tế chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Nhóm 5: Thiết kế giao diện website về cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

– Để giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn học sinh các bước thiết kế poster: lựa chọn những nội dung chính cho website, bố cục website, lựa chọn hình ảnh, những bài viết nổi bật,…

– Học sinh làm việc nhóm thiết kế thiết kế giao diện website Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (có thể trên lớp hoặc làm ở nhà).

2.2 Học sinh trưng bày sản phẩm

– Học sinh hoàn thiện sản phẩm giao diện website. Sau đó giáo viên sẽ tổ chức để học sinh trình bày sản phẩm của mình theo kỹ thuật phòng tranh.

– Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau bằng các phiếu đánh giá chéo (theo mẫu dưới đây)

– Giáo viên có thể đặt ra cho học sinh một số câu hỏi suy ngẫm.

Lê Lan Vân


 

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.