Browsing Tag

Thời gian trong Lịch sử

[Ý tưởng dạy học] LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌC SINH HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG LỊCH…

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌC SINH HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ? Thời gian là một trong những yếu tố quan trọng để tìm hiểu về các sự kiện lịch sử lịch sử. Trong Bài 2_Lịch sử 6: “Cách tính thời gian trong lịch sử”…
Read More...