Bài 21_Tiết 1_Các dân tộc trên đất nước Việt Nam (MS_1021A)

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) ghi: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản dắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá của mình”.

0 827

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Nêu được khái niệm dân tộc, ngữ hệ
  • Chỉ ra được 2 cách phân loại dân tộc Việt Nam: theo ngữ hệ dân số

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 21 – Tiết 1 – CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
Mã số tài liệu: 1021A
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 13 slide PPT,  14 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học), 1 VIDEO
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.