Bài kiểm tra môn Lịch sử lớp 9 – Chủ đề: Việt Nam thời thuộc địa (MS_104)

Sau khi kết thúc xong chủ đề Chủ đề: Việt nam thời thuộc địa, giáo viên sẽ sử dụng bài kiểm tra dưới đây để tiến hành đánh giá năng lực của học sinh. Bài kiểm tra này được thiết kế nhằm hướng đến việc đánh giá 5 năng lực chủ yếu trong quá trình học tập Lịch sử.

0 578

Sau khi kết thúc xong chủ đề Chủ đề: Việt nam thời thuộc địa, giáo viên sẽ sử dụng bài kiểm tra dưới đây để tiến hành đánh giá năng lực của học sinh.

Bài kiểm tra này được thiết kế nhằm hướng đến việc đánh giá 5 năng lực chủ yếu trong quá trình học tập Lịch sử:

– Năng lực ghi nhớ và tái hiện kiến thức

– Năng lực xác định nguyên nhân và hệ quả

– Năng lực diễn giải lịch sử và thể hiện quan điểm cá nhân

– Năng lực khai thác và so sánh các tư liệu lịch sử

– Năng lực ngôn ngữ – viết luận

  1. Cách sử dụng

– Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh về cấu trúc của bài thi trước, để học sinh có thể làm quen với cách làm bài thi mới.

– Giáo viên sử dụng bài kiểm tra này, photo và phát trực tiếp để học sinh có thể thực hiện luôn.

– Giáo viên chấm điểm, nhận xét và phản hồi dựa trên các năng lực mà giáo viên muốn đánh giá. Các phản hồi về năng lực cần rõ ràng, chi tiết, cụ thể để học sinh có thể biết được năng lực mà chúng đã đạt được trong quá trình học tập môn Lịch sử.

  1. Minh họa nội dung tài liệu

3. Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: Bài kiểm tra môn Lịch sử lớp 9 – Chủ đề: Việt Nam thời thuộc địa
Mã số tài liệu:  104
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:  – Các câu hỏi đánh giá năng lực học sinh sau khi học chủ đề Việt Nam thời thuộc địa được thiết kế sẵn theo định dạng trang A4.

– Có thể sử dụng cho học sinh lớp 9 và lớp 12

Định dạng:  Word, PDF
Số trang:  04
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Nguyễn Hữu Long

__________________________________________________________________________________________

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.