Lịch Sử 12_ Bài 25_Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986) (MS – 1225)

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, Việt Nam chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

0 805

1. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, Việt Nam chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)

Giáo án “Bài 25_Việt xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc” được xây dựng và thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ về
  • Cuộc chiến tranh Biên giới phía Tây Nam 1978
  • Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc1979

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

   3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Lịch sử 12 – Bài 25_Việt xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)
Mã số tài liệu: 1225
Giá bán:  100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • Bài giảng Powerpoint được thiết kế sẵn
  • Kế hoạch bài học (giáo án), được thiết kế chi tiết với 4 hoạt động: Khởi động, Các hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng
  • Các phiếu học tập đi kèm dạng word, có thể chỉnh sửa
Định dạng:  Bài giảng Power point; Phiếu học tập dạng Word
Số trang: 18 slides, 17 trang word
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

Leave A Reply

Your email address will not be published.