Lịch Sử 12_Bài 15_Phong Trào Dân chủ 1936 – 1939 (MS – 1215)

Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương, chuyển sang hình thức đấu tranh công khia, hợp pháp và nửa hợp pháp với mục tiêu đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình.

5 943

1. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương, chuyển sang hình thức đấu tranh công khia, hợp pháp và nửa hợp pháp với mục tiêu đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình.

Giáo án “Lịch sử 12_Bài 15_Phong Trào Dân chủ 1936 – 1939” được xây dựng và thiết kế nhằm:

 • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
 • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
 • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936 – 1939
 • Phân tích nội dung cơ bản chủ trương của Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương trong việc xác định nhiệm vụ cách mạng trước mắt và lâu dài.
 • Phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ ở Đông Dương (1936 – 1939), kết quả và ý nghĩa.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Lịch sử 12 – Bài 15_Phong Trào Dân chủ 1936 – 1939
Mã số tài liệu: 1215
Giá bán:  100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
 • Bài giảng Powerpoint được thiết kế sẵn
 • Kế hoạch bài học (giáo án), được thiết kế chi tiết với 4 hoạt động: Khởi động, Các hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng
 • Các phiếu học tập đi kèm dạng word, có thể chỉnh sửa
Định dạng:  Bài giảng Power point; Phiếu học tập dạng Word
Số trang: 19 slides, 21 trang word
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

5 Comments
 1. […] án Bài 20. (Tiết 1). Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp kết thúc (1946… được xây dựng và thiết kế […]

 2. […] án “Bài 16. (tiết 2 ) Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 ” được xây […]

 3. […] án “Bài 14_Phong Trào Cách mạng 1930 – 1935 tiết 2” được xây dựng và thiết kế […]

 4. […] án Bài 20. (Tiết 2). Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp kết thúc (1946… được xây dựng và thiết kế […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.