Nhà sử học đã sử dụng các tư liệu làm bằng chứng như thế nào? (MS_122)

Việc học tập của học sinh cũng cần tuân theo con đường mà các nhà sử học đã đi, chính vì vậy, giáo viên cần trang bị cho học sinh cách sử dụng các tư liệu và bằng chứng trong quá trình tìm hiểu lịch sử. 

0 340

Trong quá trình nghiên cứu lịch sử, nhà sử học đã sử dụng các nguồn tư liệu để có được thông tin làm bằng chứng cho các luận điểm, kết luận của họ.

Việc học tập của học sinh cũng cần tuân theo con đường mà các nhà sử học đã đi, chính vì vậy, giáo viên cần trang bị cho học sinh cách sử dụng các tư liệu và bằng chứng trong quá trình tìm hiểu lịch sử.

Tài liệu này được xây dựng nhằm:

  • Giúp giáo viên có sẵn PPT bài giảng, phiếu học tập để tổ chức việc giảng dạy trên lớp
  • Giúp học sinh có kĩ năng sử dụng tư liệu bằng việc đưa giả thuyết và kiểm chứng giả thuyết.
  • Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề
  • Có khả năng sử dụng tư liệu để giải thích các vấn đề lịch sử.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: CÁC NHÀ SỬ HỌC ĐÃ SỬ DỤNG TƯ LIỆU LÀM BẰNG CHỨNG NHƯ THẾ NÀO?
Mã số tài liệu:  122
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ 

– Bao gồm hình ảnh minh họa, ý tưởng cho các hoạt động trong tiết học

Định dạng:  PPT
Số trang: 9 slide + phiếu học tập 
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Nguyễn Hữu Long

____________________________________________________________________________________________

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.