Bài 11_Cách mạng công nghiệp lần 1 (MS_1011)

Jethro Tull thấy rằng cách gieo hạt thông thường bằng cách rải rác khắp mặt đất là lãng phí. Nhiều hạt không thể bén rễ. Ông đã giải quyết vấn đề này bằng một phát minh gọi là máy gieo hạt giống vào khoảng năm 1701. Nó cho phép nông dân gieo hạt theo các hàng cách đều nhau ở độ sâu cụ thể. Phần lớn hạt giống đã bén rễ, tăng năng suất cây trồng. (Nguồn: World History, McDougal Littell, trang 717)

0 625

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 11: CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ NHẤT THẾ KỶ XVIII
Mã số tài liệu: 1011
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word, 3 video
Số trang: 28 slide PPT,  32 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.