Browsing Tag

Lớp 10

Bài 20_Tiết 6_ Chữ viết, Văn học (MS_1020F)

Chữ Hán, Hán tự (漢字) (người Việt còn gọi là chữ Nho) là loại văn tự ngữ tố - âm tiết xuất phát từ tiếng Hán cổ. Trong chữ Hán bao gồm có 2 loại gồm chữ Hán cổ được gọi là chữ phồn thể. Và chữ Hán hiện đại còn được gọi là chữ giản thể. Đây…
Read More...

Bài 20_Tiết 3_ Luật pháp (MS_1020C)

Nhà vua (Đinh Tiên Hoàng) muốn dùng oai lực để chế trị thiên hạ, mới đặt vạc lớn ở sân, nuôi hổ dữ ở cũi, hạ lệnh rằng: "Hễ kẻ nào vi phạm thì bắt bỏ vào nấu trong vạc, hay cho hổ ăn thịt". Ai nấy sợ hãi, không dám phạm pháp. (Nguồn: Đại…
Read More...