Bài 20_Tiết 4_ Văn Minh Đại Việt_Nông nghiệp (MS_1020D)

Năm 1031, Tháng 4, mùa hạ. Nhà vua đi Đỗ Động Giang, cày ruộng tịch điền. Có người nông dân dâng lúa có điềm lạ: một rò được chín bông. Nhà vua hạ chiếu đổi gọi ruộng ấy là Ứng Thiên. (Nguồn: Nhà Lý - Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ, tập II, trang 118)

0 652

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Nêu thành tựu kinh tế nông nghiệp của văn minh Đại Việt.
  • Lý giải vì sao nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của văn minh Đại Việt

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 20: VĂN MINH ĐẠI VIỆT (TIẾT 4) 
Mã số tài liệu: 1020D
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 16 slide PPT,  19 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.