Bài 20_Tiết 5_ Văn Minh Đại Việt_Thủ công nghiệp và thương nghiệp (MS_1020E)

“Tháng 2 năm 1040, vua đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc. Tháng ấy xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may mũ áo cho các quan…để vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa”. (Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư, trang 398)

0 1,024

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Nêu thành tựu kinh tế thủ công nghiệp, thương nghiệp của văn minh Đại Việt
  • Biết cách sưu tầm sử dụng liệu lịch sử để tìm hiểu thành tựu văn minh Đại Việt

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 20: VĂN MINH ĐẠI VIỆT (TIẾT 5) 
Mã số tài liệu: 1020E
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 18 slide PPT,  17 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.