Bài 20_Tiết 6_ Chữ viết, Văn học (MS_1020F)

Chữ Hán, Hán tự (漢字) (người Việt còn gọi là chữ Nho) là loại văn tự ngữ tố - âm tiết xuất phát từ tiếng Hán cổ. Trong chữ Hán bao gồm có 2 loại gồm chữ Hán cổ được gọi là chữ phồn thể. Và chữ Hán hiện đại còn được gọi là chữ giản thể. Đây là một dạng chữ viết biểu ý của Trung Quốc và có nguồn gốc bản địa. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n)

0 560

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  1. Trình bày thành tựu chữ viết, văn học của văn minh Đại Việt.
  2. Biết sưu tầm liệu về thành tựu chữ viết, văn học của văn minh Đại Việt.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 20: VĂN MINH ĐẠI VIỆT (TIẾT 6) 
Mã số tài liệu: 1020F
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word , video
Số trang: 18 slide PPT,  13 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học), 1 video
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.