Bài 20_Tiết 9_ Văn Minh Đại Việt_Giáo dục (MS_1020K)

Năm 1246 Mùa thu, tháng 7, định lệ thi tiến sĩ, cứ 7 năm 1 khoa. Năm 1247 Mùa xuân, tháng 2, mở khoa thi chọn kẻ sĩ. Ban cho Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên, Lê Văn Hưu đỗ bảng nhãn; Đặng Ma La đỗ thám hoa lang. Mùa thu, tháng 8, thi các khoa thông tam giáo. (Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ, quyển VI, trang 168 - 169)

0 669

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Nêu thành tựu giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt
  • Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu thành tựu giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 20: VĂN MINH ĐẠI VIỆT (TIẾT 9) 
Mã số tài liệu: 1020K
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 14 slide PPT,  12 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học), 1 VIDEO
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.