Bằng chứng trong học tập Lịch sử (MS_120)

Việc học tập lịch sử nói riêng, nghiên cứu lịch sử nói chung cần phải dựa trên các bằng chứng. Vậy bằng chứng là gì? chúng bao gồm những loại nào? cách sử dụng các loại bằng chứng khác nhau trong quá trình học tâp lịch sử?

0 670

Việc học tập lịch sử nói riêng, nghiên cứu lịch sử nói chung cần phải dựa trên các bằng chứng. Vậy bằng chứng là gì? chúng bao gồm những loại nào? cách sử dụng các loại bằng chứng khác nhau trong quá trình học tâp lịch sử?

Đó là các kĩ năng quan trọng, cốt lõi mà giáo viên cần phải hình thành cho học sinh.

Để giúp giáo viên có thêm ý tưởng và tài liệu để giảng dạy về nội dung này, bộ tài liệu “Bằng chứng trong học tập lịch sử” được xây dựng nhằm:

  • Giúp giáo viên có sẵn PPT bài giảng và các ý tưởng để dạy học trên lớp
  • Giúp học sinh xác định được các thuật ngữ liên quan đến bằng chứng trong lịch sử.
  •  

    Giúp học sinh nhận ra các loại bằng chứng khác nhau. Phân loại bằng chứng, và chỉ ra được sự khác biệt giữa các loại bằng chứng.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: BẰNG CHỨNG TRONG HỌC TẬP LỊCH SỬ
Mã số tài liệu:  120
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ 

– Bao gồm hình ảnh minh họa, ý tưởng cho các hoạt động trong tiết học

Định dạng:  PPT
Số trang: 20 slide + phiếu học tập 
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Nguyễn Hữu Long

__________________________________________________________________________________________

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.