Browsing Tag

Ý tưởng dạy học Lịch sử

VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (DILEMMA) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Trong dạy học Lịch sử, các tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, rất có giá trị đối với việc phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận thức của học sinh đồng thời giúp học sinh hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề và thấy được mối liên…
Read More...

Hoạt động: Tìm hiểu mối quan hệ giữa Tư liệu với các tư liệu khác, Tư liệu với trải nghiệm của học…

Trong quá trình dạy học lịch sử, việc sử dụng các tư liệu viết có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, hầu hết học sinh đều cảm thấy nhàm chán hoặc gặp khó khăn trong quá trình đọc (đặc biệt là đọc sâu) các nguồn tư liệu. Hầu hết học sinh đều…
Read More...