Bài 14_Cách Mạng Công Nghiệp Lần 4 (MS_1014)

Thuật ngữ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) đã được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu khoa học, và vào năm 2015 đã được phổ biến bởi Klaus Schwab, Người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới và là tác giả của cuốn sách Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư .

0 490

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Trình bày bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4.
  • Nêu thành tựu, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đối với nền kinh tế, văn hoá, xã hội các nước công nghiệp và các nước đang phát triển.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 14. CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN BỐN
Mã số tài liệu: 1014
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word, 1 video
Số trang: 25 slide PPT,  42 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.