Bài 15_ Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kỳ cổ trung đại (MS_1015)

Tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều được biển bao bọc toàn bộ hay một phần. Đây cũng là điểm tương đồng khá đặc biệt của Đông Nam Á. Biển chia cắt Đông Nam Á nhưng biển cũng được coi là cầu nối của văn hoá giữa lục địa và hải đảo, và giữa các đảo với nhau. Nhờ có biển bao bọc mà Đông Nam Á là một khu vực có độ ẩm và lượng mưa cao vào bậc nhất thế giới. Sống ở biển, ứng xử với môi trường biển đã tạp ra những nét văn hoá biển của Đông Nam Á. Biển là con đường giao lưu văn hoá quan trọng của Đông Nam Á, giúp cho văn hoá Đông Nam Á tiếp xúc với văn hoá bên ngoài, làm phong phú thêm văn minh của mình...

0 128

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 15. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VĂN MINH ĐÔNG NAM Á CỔ, TRUNG ĐẠI
Mã số tài liệu: 1015
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 20 slide PPT,  32 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.