Bài 16. Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á cổ trung đại (MS_1016)

Khi người Ấn Độ đến khu vực này, “…đã thấy trước mắt họ không phải là những người man di, không hề có một thứ văn hoá nào, mà trái lại đó là những người đã ở trình độ văn minh nhất định và không phải là không có những nét chung với họ” (Nguồn: G. Xơ-đét, Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hoá ở Viễn Đông)

0 1,213

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 16. HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU VĂN MINH

ĐÔNG NAM Á CỔ – TRUNG ĐẠI

Mã số tài liệu: 1016
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 29 slide PPT,  27 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.