Bài 22.Tiết 2. Nhân Dân 2 Miền Trực Tiếp Chiến Đấu Chống Đế Quốc Mĩ Xâm Lược. Nhân Dân Miền Bắc Vừa Chiến Đấu Vừa Sản Xuất Chi Viện Cho Miền Nam (1965 – 1973) (MS_1222B)

Đầu năm 1969, sau thất bại của Chiến tranh cục bộ đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, rút dần quân viễn chinh Mỹ và chư hầu về nước, tăng cường vai trò của quân đội Sài Gòn...

0 560

1. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đưa quân viễn chinh Mỹ và chư hầu trực tiếp thực hiện chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam…

Giáo án “Bài 22.Tiết 2. Nhân dân 2 miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất chi viện cho miền Nam (1965 – 1973)m  được xây dựng và thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ về
  • Chiến lược Việt Nam hoá Chiến tranh
  • Nhân dân miền Nam chiến đấu chống Chiến lược Việt Nam hoá Chiến tranh
  • Ý nghĩa cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, trận Điện Biên Phủ trên không 1972
  • Nội dung và ý nghĩa Hiệp định Pari

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

   

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Lịch sử 12 – Bài 22.Tiết 2. Nhân dân 2 miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất chi viện cho miền Nam (1965 – 1973)
Mã số tài liệu: 1222B
Giá bán:  100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • Bài giảng Powerpoint được thiết kế sẵn
  • Kế hoạch bài học (giáo án), được thiết kế chi tiết với 4 hoạt động: Khởi động, Các hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng
  • Các phiếu học tập đi kèm dạng word, có thể chỉnh sửa
Định dạng:  Bài giảng Power point; Phiếu học tập dạng Word
Số trang: 32 slides, 29 trang word
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử


Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.