Bài 3_Tiết 2_ Đông Bắc Á (MS_1203B)

Cán bộ thành thị đặt ra kế hoạch, hạn ngạch phi thực tế. Nông dân bắt buộc trồng nhiều vụ, gieo quá nhiều hạt, cày sâu và bón phân thừa. Mặc dù nông dân hiểu rõ hơn và không phải lúc nào cũng thực hiện được các đề xuất, nhưng một số người buộc phải làm những việc như đào một cái hố có kích thước bằng một cái bể bơi và đổ tất cả hạt giống vào với mong đợi một vụ mùa bội thu... (Tập thể hoá nông nghiệp ở Trung Quốc trước cải cách năm 1978)

0 233

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Trình bày bối cảnh, nội dung, kết quả của cải cách Trung Quốc năm 1978
  • Phân tích ý nghĩa, tác động của cải cách Trung Quốc năm 1978

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á (TIẾT 2)
Mã số tài liệu: 1203B
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word, 1 video
Số trang: 26 slide PPT,  28 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.