Browsing Category

Dạy học lịch sử

Dạy “đúng trọng tâm” đảm bảo “kiến thức cơ bản” và những hệ quả

Đã đến lúc, chúng ta cần xác định lại khái niệm “kiến thức cơ bản” “nội dung trọng tâm” theo cách mà chúng ta vẫn làm từ trước đến nay. Đã đến lúc chúng ta cần có sự chuyển đổi về cả nội dung, phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận bộ môn,…
Read More...