Lịch sử 8_Bài 17_Tiết 2_Chiến tranh chiến hào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 (MS 817B)

Lịch sử 8_Bài 17_Tiết 2_Chiến tranh chiến hào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 (MS 817B)

0 41

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  1. Giải thích vì sao cuộc chiến tranh lại diễn ra trong các chiến hào?
  2. Trình bày được cấu trúc của một chiến hào.
  3. tả cuộc sống của những người lính trong các chiến hào.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 17 – TIẾT 2: CHIẾN TRANH CHIẾN HÀO TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
Mã số tài liệu: MS 817B
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 19 slide PPT,  20 trang word, (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.