Lịch sử 8_Bài 25_Tiết 2_Tình hình Văn hóa dưới thời Nguyễn (nừa đầu thế kỉ XIX) (MS 825B)

Lịch sử 8_Bài 25_Tiết 2_Tình hình Văn hóa dưới thời Nguyễn (nừa đầu thế kỉ XIX) (MS 825B)

0 39

1. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày được đặc điểm tình hình tôn giáo, tư tưởng thời Nguyễn.
  • Kể tên được những thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 25 (tiết 2): TÌNH HÌNH VĂN HÓA THỜI NGUYỄN
Mã số tài liệu: MS 825B
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 14 slide PPT,  phiếu học tập và kế hoạch dạy học bản word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.