Lịch sử 8_Bài 16_Tiết 1_Sự ra đời của Chủ nghĩa Xã hội khoa học (MS 816A)

Lịch sử 8_Bài 16_Tiết 1_Sự ra đời của Chủ nghĩa Xã hội khoa học (MS 816A)

0 28

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học:

  • Trình bày được sự ra đời của giai cấp công nhân.
  • Nêu tóm tắt các hoạt động chính của C. Mác và Ph. Ăng-ghen.
  • Trình bày được khái niệm chủ nghĩa Xã hội khoa học và tóm tắt những điểm chính của Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 16 (TIẾT 1): SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Mã số tài liệu: MS 816A
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 15 slide PPT,  10 trang word, (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.