Lịch sử 8_Bài 16_tiết 2_Công xã Paris 1871 (MS 816B)

Lịch sử 8_Bài 16_tiết 2_Công xã Paris 1871 (MS 816B)

0 198

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học:

  • Trình bày được bối cảnh ra đời của Công Xã Pari
  • Nêu và nhận xét về các chính sách của Công xã
  • Trình bày được ý nghĩa lịch sử của công xã Pari

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 16_Tiết 2_CÔNG XÃ PARIS (1871)
Mã số tài liệu: MS 816B
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 1 slide PPT,  10trang word, (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.