Bài 8 – Tiết 2 – Văn Minh Ấn Độ Cổ Trung Đại (MS_1008B)

"Mặc dù Đức Phật đã cấm mọi người thờ phượng ngài, một số người bắt đầu dạy rằng ngài là một vị thần. Một số Phật tử cũng bắt đầu tin rằng nhiều người có thể trở thành Phật. Những vị Phật tiềm năng này, được gọi là các vị bồ tát, có thể chọn từ bỏ niết bàn và làm việc để cứu nhân loại thông qua các việc tốt và hy sinh bản thân." Những ý tưởng mới đã thay đổi Phật giáo từ một tôn giáo nhấn mạnh vào kỷ luật cá nhân thành một tôn giáo đại chúng mang lại sự cứu rỗi cho tất cả mọi người và cho phép sự thờ phượng phổ biến. (Nguồn: SGK World History, Mc Dougal Littell, trang 197)

0 77

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 8 – TIẾT 2: VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ, TRUNG ĐẠI
Mã số tài liệu: 1008B
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 20 slide PPT,  40 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.