Browsing Tag

Ấn Độ

Hoạt động sáng tạo poster hoạt động của Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908), Lịch sử…

Đảng Quốc đại Ấn Độ (tên đầy đủ là Quốc dân Đại hội Ấn Độ, viết tắt INC) là một trong hai đảng phái chính trị lớn của Ấn Độ. Đảng Quốc đại đã lãnh đạo của phong trào độc lập Ấn Độ, với hơn 15 triệu đảng viên và 70 triệu người tham gia vào…
Read More...