Bài 8 – tiết 1 – Văn minh Ấn Độ cổ trung đại (MS_1008A)

"Người Aryan đã tạo ra hệ thống đẳng cấp, phân chia người Ấn Độ thành từng nhóm khác nhau. Đẳng cấp xã hội được coi là bất biến, áp dụng từ khi mỗi người được sinh ra. Đẳng cấp quyết định bạn sẽ làm công việc gì, bạn có thể kết hôn với ai và bạn có thể ăn uống với ai. Ở Ấn Độ, không ai sử dụng từ đẳng cấp, đó là từ mà các thương gia Bồ Đào Nha dùng để mô tả các nhóm xã hội của Ấn Độ. Người Ấn Độ gọi những nhóm này là jati. Hàng ngàn jati tồn tại ở Ấn Độ." (Nguồn: World History Journey Across Time, trang 200)

0 183

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

 

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 8 – TIẾT 1: VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ, TRUNG ĐẠI
Mã số tài liệu: 1008A
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 22 slide PPT,  41 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.